Boekhouding
Bedrijfsadvies
Fiscaliteit
Bel ons: 050 221 288

Onze dienstverlening

Boekhouding

Kernactiviteit van ons kantoor is uiteraard het voeren van boekhoudingen. We doen dit zowel voor handelszaken & vrije beroepers, al dan niet eenmanszaken of vennootschappen, evenals voor VZW's die al dan niet BTW-plichtig zijn.

Naar gelang uw wensen voeren we uw volledige boekhouding "van a tot z", of doet u dit zelf - geheel of gedeeltelijk - met periodisch nazicht en bijsturing door onze medewerkers die ervaring hebben met diverse boekhoudpaketten. 

In samenhang met uw boekhouding worden normaliter de verschillende (fiscale) aangiften opgesteld, en staan wij eveneens in voor al uw vennootschapsrechtelijke verplichtingen zoals het neerleggen van de jaarrekening, het voorbereiden van alle noodzakelijke verslagen, publicaties in het Belgisch Staatsblad, enz.

U kan ook rekenen op een gedegen bijstand ter gelegenheid van fiscale controles en fiscale procedures (vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, bezwaarschriften).

Fiscaal & bedrijfseconomisch advies

U kunt bij ons terecht voor allerhande (para)fiscaal en bedrijfseconomisch advies.

Bijvoorbeeld aangaande de overdracht van de onderneming / patrimonium naar de volgende generatie, het verwerven van vastgoed, ...

Specifieke dienstverlening

  • Het opmaken van allerhande overeenkomsten (bvb. huurcontract, overdracht handelsfonds, aandelencontracten, ...)
  • Begeleiding op het gebied van vennootschapsrecht
  • Financiering van de onderneming: opstellen financieel plan, businessplan en bankdossier (ondermeer als begeleiding bij uw kredietaanvragen)
  • Haalbaarheidsstudies
  • Waardebepaling van uw onderneming, bvb. in het kader van echtscheidingsproblematiek, een mogelijke overlating, ...
  • Enz.